Pre obchodníkov

Tento manuál zhŕňa základné informácie o jedenástom ročníku ocenenia Mastercard Obchodník roka a prináša niekoľko tipov, ako podporiť hlasovanie verejnosti a získať víťazstvo v kategórii Mastercard Obchodník roka 2023 – Cena verejnosti.

Na podporu hlasovania odporúčame využiť vopred pripravené propagačné materiály, do ktorých stačí iba doplniť logo obchodníka. Prosíme používať tieto aktuálne materiály s grafikou pre tento ročník ocenenia. Možno použiť aj vlastné materiály s logom Mastercard Obchodník roka 2023 – Cena verejnosti, no v súlade s manuálom jednotného vizuálneho štýlu. V prípade použitia vlastných materiálov je nutné dodržanie pravidiel textovania. Musí byť zrejmé a jednoznačné, že do spotrebiteľskej súťaže je zaradený každý hlasujúci – teda bez ohľadu na to, pre ktorého obchodníka hlasoval. Príklady povoleného a nepovoleného textovania nájdete v tomto manuáli.

Všetky návrhy komunikácie musia prejsť schválením organizátora. Zašlite nám ich prosím pred zverejnením na e-mailovú adresu lucie.pavlu@ogilvy.com.

Hlasujúcim môžete tiež pripomenúť, že môžu vyhrať atraktívnu cenu. Každý hlasujúci sa zúčastní súťaže o 10 mobilných telefónov iPhone 14.

 

Víťaz kategórie Mastercard Obchodník roka 2023 – Cena verejnosti

V hlasovaní verejnosti je smerodajné len absolútne poradie naprieč odborovými špecializáciami obchodníkov, víťazom sa teda stáva obchodník s celkovo najvyšším počtom hlasov. Umiestnenie ďalších obchodníkov v rámci jednotlivých odborov, teda od 2. miesta ďalej, nemožno považovať za víťazstvo vo svojom segmente a nemožno týmto spôsobom akokoľvek komunikovať.

 

Cena odbornej poroty

Princíp výberu víťaza kategórie Inovácia roka je kombináciou expertného názoru a voľby profesionálov z odvetvia obchodu. Odborná porota vyberie z nominovaných projektov troch finalistov. Kandidáti predstavia svoje riešenia na konferencii New Retail Summit 2024 a o víťazovi kategórie rozhodnú účastníci konferencie prostredníctvom hlasovania.

Odbornú porotu zaujmú inovácie v technológiách, nové prístupy k predaju, pokroky v platobných systémoch, iniciatívy pre spoločenskú zodpovednosť a udržateľnosť, revolučné marketingové stratégie a mnoho ďalšieho.

Inovatívne projekty je možné prihlásiť v online registrácii.

REGISTROVAŤ INOVATÍVNY PROJEKT

Zloženie odbornej poroty kategórie Inovácia roka

  • Martin Krajčovič, predseda, Slovenská aliancia moderného obchodu
  • Filip Kasana, prezident, Zväz obchodu SR
  • Pavol Kubas, vedúci oddelenia služieb ATM a POS, Tatra banka
  • Peter Gereg, líder pre platobné riešenia, 365.bank
  • Emil Huraj, komerčný riaditeľ, Dr.Max Holding SK
  • Juraj Púchlo, šéfredaktor, IN STORE Slovakia
  • Tatiana Kapitánová, redaktorka, Tovar&Predaj
  • Martin Dolejš, riaditeľ rozvoja obchodu pre akceptáciu, Mastercard Česká republika a Slovensko
  • Tomáš Večerek, manažér pre vzťahy s obchodníkmi, Mastercard Česká republika a Slovensko

Kontakt

Organizáciu súťaže a komunikáciu s médiami zabezpečuje agentúra Ogilvy.

Bubenská 1477/1, Holešovice, 170 00, Praha 7
IČO: 25120158
C 51364 vedená na Mestskom súde v Prahe